ČeskyEnglish

Výzkumná činnost

Odborníci se snaží zachránit unikátní stodolu

Metodické centrum pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se s několika odbornými partnery zabývá možnostmi záchrany fojtské stodoly od usedlosti čp. 3 ve Skaličce u Hranic na Moravě.

Netoxická likvidace dřevokazného hmyzu v atmosféře dusíku

Unikátní moderní technologií, která byla vyvinuta na Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), je box na netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu v atmosféře dusíku. Jedná se o prototyp vzniklý v rámci projektu VaV MK ČR „Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu“...

Semidestruktivní metody hodnocení stavu dřevěných konstrukcí

Semidestruktivní metody hodnocení stavu dřevěných konstrukcí Na objektech lidového stavitelství Valašského muzea v přírodě bylo na jaře 2014 provedeno stavebně-technické hodnocení stavu roubených konstrukcí. Objekty v areálu Valašská dědina Chalupa bezzemka z Leskovce a Chalupa čp. 28 z Lužné, u kterých se připravuje oprava, byly posouzeny pomocí nově vyvinutých metod pracovníky Centra excelence...

Dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí

Dendrochronologie patří v současnosti k běžně užívaným metodám stavebně-historického průzkumu. Princip dendrochronologie je založen na sledování letokruhů dřeva různými způsoby. Konkrétní vzorek se srovnává s vypracovanou křivkou pro dřevinu a oblast.