ČeskyEnglish

O vizích rozvoje muzea v přírodě

METODICKÉ CENTRUM PRO MUZEA V PŘÍRODĚ

A ČESKÝ SVAZ MUZEÍ V PŘÍRODĚ z.s.

VYZÝVAJÍ K ÚVAZE

O VIZÍCH ROZVOJE MUZEA V PŘÍRODĚ

Některá muzea v přírodě v naší zemi pracují s dlouhodobým výhledem, jiná „pouze“ udržují vlastněné památky s výhledem tradičního ročního programu pro návštěvníky. Pro jejich další rozvoj je kromě hmotného zázemí potřebná především všestranná sebereflexe činnosti, definování a plnění cílů, které už samy o sobě mohou být nositeli zlepšení. Okruhy navrhovaných tezí se nemají zabývat rozvojem muzea ve smyslu stavebního rozšiřování, ale spíše ve smyslu některých důležitých problémů samotné podstaty muzea v přírodě, zejména vztahu k návštěvníkům i vztahu muzea ke kulturním hodnotám, které uchovává.

Cílem je motivovat potřebu modernizací a strategického plánování v prostředí muzeí v přírodě.


OKRUHY

 • odborná činnost
 • oborová spolupráce
 • zdroje financování
 • obsahový rozvoj expozic
 • formální rozvoj expozic
 • rozvoj exteriérových expozic a prostředí
 • rozvoj programů a oživovacích aktivit
 • spolupráce s dobrovolníky
 • aplikovaný výzkum, rekonstrukce technologií
 • bourání bariér hendikepovaným
 • vizuální styl
 • marketing

Je třeba dodat, že mnohé z aktivit nejsou příliš závislé na finančních prostředcích, ale mohou být např. vytvářeny za pomoci vzdělávacích institucí formou systematického zadávání ročníkových či diplomových prací nebo rozvíjeny za pomoci dobrovolníků, tak jak se mnozí z Vás jistě sami přesvědčují.

Ohodnocením je účast pracovníka vítězné instituce na konferenci vrcholného profesního sdružení muzeí v přírodě – Evropského svazu muzeí v přírodě – AEOM v Polsku ve dnech 26. – 30. 8. 2019. Připravovanými tématy jsou multikulturalismus v muzejních expozicích a archeologie v muzeích v přírodě s návštěvou muzeí a památek v Opoli, Gniezně, Dziekanowicích a Biskupině aj.

Cestovní náklady na a z místa konání hradí účastníkovi vysílající instituce. U vyslaného účastníka se předpokládá základní znalost anglického nebo německého jazyka.

 

Materiály, prosím, zasílejte emailem na níže uvedenou adresu do 15. prosince 2018  

Po termínu zaslané materiály nebudou akceptovány.

Výběr vítězného projektu proběhne na základě dodaných materiálů formou vzájemné prezentace za posouzení odbornou komisí na začátku roku 2019 nebo posouzením písemných materiálů.

Hodnotící kritéria

 • inovativnost nápadů
 • realizovatelnost
 • přínos pro rozvoj muzea
 • přínos pro muzejnictví v přírodě celkově – inspirační zdroj


Organizační záležitosti

 • s vítězným subjektem bude sepsána smlouva o účelu a plnění poskytnutého ocenění
 • registrace vítěze na konferenci proběhne ze strany Metodického centra, následná organizační komunikace s AEOM bude probíhat přímo ze strany vítězné instituce
 • delegáta určuje vedení vítězné instituce
 • soutěž je určena pro všechny instituce s charakterem muzea v přírodě, mající ve správě veřejně přístupnou expozici, zpravidla objekt historického stavitelství s původním/rekonstruovaným prostředím a vybavenými interiéry za účelem odborné dokumentace a prezentace
 • Valašské muzeum v přírodě a Národní ústav lidové kultury se soutěže nebudou účastnit
 • případné nejasnosti budou řešeny odbornou komisí
 • organizátor si uděluje právo ohodnocení neudělit

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého 147

Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Radek Bryol               bryol@vmp.cz            773 793 398


Aktivita je podpořena MK ČR