ČeskyEnglish

Netoxická likvidace dřevokazného hmyzu v atmosféře dusíku

Unikátní moderní technologií, která byla vyvinuta na Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), je box na netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu v atmosféře dusíku. Jedná se o prototyp vzniklý v rámci projektu VaV MK ČR „Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu“ (2008-2010).

 

Hlavním řešitelem tohoto projektu byla Národní knihovna ČR, přičemž VMP bylo jedním ze spoluřešitelů (Slezská univerzita, Ing. Radek Aulický). Mimo tento box byla zásadním výstupem projektu certifikovaná metodika na sestrojení a provoz bezkyslíkového boxu pro ošetřování muzejních sbírkových předmětů napadených škodlivými členovci za pomoci řízené atmosféry. Tato metodika respektuje etické standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci změn originální matérie ošetřovaných předmětů při vysoké letální účinnosti na škodlivý hmyz. V bezkyslíkovém boxu je tedy možno likvidovat dřevokazný hmyz bez použití chemikálií, šetrně k personálu, sbírkovým předmětům i životnímu prostředí. Značnou výhodou této metody je skutečnost, že  mohou být ošetřeny sbírkové předměty ze všech organických materiálů. V neposlední řadě je třeba zmínit i finanční přijatelnost této metody. Od roku 2011 běží ve VMP provoz bezkyslíkového boxu naplno. Ročně provádíme několik hubících cyklů. Jednotlivé cykly probíhají od května do září, kdy je vzhledem k životnímu cyklu hmyzu nejvhodnější období. Bezkyslíkový box je primárně využíván pro sbírkové předměty fondů VMP, provádíme také hubící cykly jak pro další instituce, tak pro soukromé majitele.