ČeskyEnglish

Museum vivum XII, 2017

Kvalitativní hodnocení muzeí v přírodě se odvíjí zejména od preciznosti odborných koncepcí a jejich realizace v samotné expozici. Nelze popřít, že muzejní zhmotňování teorií je pouze jakousi formou hry, divadla, které nikdy nebude odpovídat reálné historické skutečnosti. V ideálním případě se jí může alespoň blížit, jak potvrzují milá slova návštěvníků v mnohých muzeích: „To je jako u babičky! To si ještě pamatuju.“ Muzea v přírodě by se tak měla snažit na odborných základech stavět tuto rekonstrukci minulosti a to ve všech aspektech, počínaje každodenním životem s prací i svátečními dny, přes vzhled domu a dvora, vybavení interiéru až po celkovou podobu vesnice a krajiny. Další, ale zcela samostatnou komplexní problematikou je forma prezentace historické skutečnosti v muzeu v přírodě.

 

MUSEUM VIVUM