ČeskyEnglish

Mgr. Radek Bryol

ODBORNÝ PROFIL PRACOVNÍKA

 

Funkce v instituci

 • vedoucí Metodického centra pro muzea v přírodě, kurátor sbírky staveb

 

Odborné zaměření

 • lidové stavitelství na Valašsku a v Moravské bráně, muzea v přírodě v ČR a v zahraničí (od 2013)

 

Vzdělání (VŠ)

 • Mgr. – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav Evropské etnologie, obor Etnologie (2013)

 

Výzkumné projekty a granty

-

 

Muzejní práce (za posledních 5 let)

 • Kolibiska. Libreto expozičního areálu Valašského muzea v přírodě. Odborné předpoklady a problémy realizace. (2017)
 • Spolupráce na stálé expozici Valašská dědina, opravdu zmizelý svět – Valašské muzeum v přírodě, spolu s Šárkou Kramolišovou, Petrem Liďákem, Vojtěchem Bajerem a Jiřím Ptáčkem (2016)
 • Prostředí exteriérů v expozičním areálu Valašská dědina. Ideový návrh k problematice pravdivé prezentace tradiční lidové kultury v exteriérech expozičního areálu Valašská dědina. Interní metodický materiál. 39 s., fotodokumentace, schémata (2016)
 • Spolupráce na stálé expozici Jak stavili naši předkové – Valašské muzeum v přírodě, spolu s Danielem Drápalou, Milanem Gesierichem a Olgou Holišovou (2015)
 • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

 

Členství v odborných radách a profesních sdruženích

 • tajemník Vědecké rady Valašského muzea v přírodě
 • člen Správní rady Institutu lidového kulturního dědictví, Litomyšl
 • místopředseda komise pro výběr kandidátů k udělení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“
 • tajemník Českého svazu muzea v přírodě
 • člen redakční rady časopisu Valašsko, vlastivědná revue, Muzeum regionu Valašsko Vsetín
 • člen České národopisné společnosti

 

Bibliografie

 

Samostatné publikace

BRYOL, Radek. Historie výstavby areálů muzea. In: ROMÁNKOVÁ, Eva (ed.). Uchováno budoucím generacím. Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum, 2015, s. 24–51.

 

BRYOL, Radek. Téměř zaniklá tradice hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 109–116.

 

BRYOL, Radek. Zvyky a pověry při stavbě domu. In: LANGER, Jiří (ed.). Beskydy. Stavby a život v nich. Třinec: Wart, 2011, s. 59–64.

 

 

Studie a materiály

BRYOL, Radek. The Relationship between Conservatism and Liberalism in the Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm (Czech Republic). In: Open air museums: International Yearbook 2016: The book of everything you wanted to know about open air museums. Sirogojno: Open air museum Old Village, 2017, s. 190–195.

 

BRYOL, Radek. Kláty a podkovička. Úvaha nad soudobým využíváním námětů z lidové kultury na Valašsku. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XI, s. 77–81.

 

BRYOL, Radek. Poslední dřevěné stodoly v Moravské bráně. Národopisný věstník. 2016, 2, XXXIII (75), s. 56–72.

 

BRYOL, Radek. Devadesát let transferů do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016, s. 12–29.

 

BRYOL, Radek. Život stavebních památek ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016, s. 70–81.

 

BRYOL, Radek. K současným hodnotám vesnického prostředí moravského Záhoří. Národopisný věstník. 2016, 1, XXXIII (75), s. 5–14.

 

BRYOL, Radek. Obraz lidového stavitelství Moravské brány ve vlastivědné a národopisné literatuře. Národopisný věstník. Suplementum. 2015, XXXII (74), s. 2–16.

 

BRYOL, Radek. Tradiční dřevěné stavitelství v Moravské bráně. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 27–37.

 

BRYOL, Radek a GESIERICH, Milan. Sbírka technických staveb ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 55. 2014, 63, s. 42–52.

 

BRYOL, Radek. Wooden architecture in the south west area of the Moravian Gateway. In: Architektura drewniana. Tradycja, dziedzictwo, wspóƚczesność, przyszƚość. Gdańsk: Wydziaƚ Architektury Politechniki Gdańskiej. 2014, s. 56–66.

 

BRYOL, Radek. Výroba ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských vrchů a některá specifika práce domácích dělníků. Etnologické rozpravy. 2013, 20 (1–2), s. 86–104.

 

BRYOL, Radek. Od punčoch k elektronkám. Snahy o průmysl v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1946–1949. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012, 7–8, s. 27–40.

 

 

Drobné články, zprávy

BRYOL, Radek. Vytrvale ve stopách Jiřího Langra. Národopisný věstník. 2016, 2, XXXIII (75), s. 152–159.

 

BRYOL, Radek. Tři roky práce Metodického centra pro muzea v přírodě. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XIa. 116–123.

 

DVOŘÁK, Luděk a BRYOL, Radek. Možnosti vzdělávání restaurátorů a uměleckých truhlářů ve Valašském muzeu v přírodě. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XI, s. 130–134.

 

BRYOL, Radek. Co se starou chalupou? Zemědělská usedlost čp. 7. V Babicích u Kelče. Valašsko – vlastivědná revue. 2017, 38 (1). (redakce)

 

BRYOL, Radek. Krajiny Jiřího Langra. Valašsko – vlastivědná revue. 2016, 37 (2), s. 37.

 

BRYOL, Radek a ROMÁNKOVÁ, Eva. 27. konference AEOM v Norsku. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 128–135.

 

BRYOL, Radek. Exkurze do polských muzeí v přírodě. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 154–158.

 

BRYOL, Radek. Činnost Metodického centra pro muzea v přírodě 2014–2015. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 95–99.

 

BRYOL, Radek. Činnost Českého svazu muzeí v přírodě. Múzeum. 2014, LX, č. 2, s. 37–38.

 

BRYOL, Radek. Miloš Kašlík (1894–1974). Valašsko – vlastivědná revue. 2014, 33 (2), s. 31–32.

 

BRYOL, Radek: Usedlost č. 7 v Babicích u Kelče. Tatra a bagr stav současné vesnice nezlepší. In: Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce. Kroměříž: Klub Unesco Kroměříž a NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2013.

 

BRYOL, Radek. Pracovní seminář O poslání a funkci metodického centra muzeí v přírodě dne 13. května 2013 v Hlinsku. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2013, 9, s. 21–23.

 

BRYOL, Radek a DOBROVOLNÝ, Petr. Činnost Rady pro valašský odzemek při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2011–2012. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012, 7–8, s. 244–247.

 

 

Redakční činnost

Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XI, spolu s Petrem Liďákem.

 

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016.

 

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016.

 

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016.

 

Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X.

 

Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2013, IX.

 

 

Další

 • Organizace oborových seminářů
 • Recenzní posudky v oborových periodikách
 • Exkurze do Polských muzeí v přírodě – (2014), spolu s Jarosławem Gałęzou (Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce)