ČeskyEnglish

Mgr. Markéta Šimčíková

ODBORNÝ PROFIL PRACOVNÍKA

 

Funkce v instituci

  • vedoucí Oddělení péče o sbírky

 

Odborné zaměření

  • preventivní konzervace; netoxické technologie likvidace dřevokazných škůdců

 

Vzdělání (VŠ)

  • Mgr. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav Historie a muzeologie, obor Historie-Muzeologie (2000)
  • „Mikrobieller Befall von Kunst- und Kulturgut“, e-learningový kurz, Hornemann Institut, Hildesheim, 2003
  • „Innovative tools for exhibition purposes: environmental and damage assessment“, COST Action G8 Training school v Maltském centru restaurování, Malta 2004
  • „Condition estimate of older crossjointed horisontal log construction“, workshop, Maihaugen, Norsko 2008

 

Výzkumné projekty a granty

projekt VaV „Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu“ DC08P02OUK009 (2008–2010)

 

Muzejní práce (za posledních 5 let)

  • Spolupráce na stálé expozici Jak jde kroj, tak se stroj – část preventivní konzervace (řešení nastavení,  udržení a monitorování  mikroklimatu prostředí; nastavení, udržení a měření úrovně osvětlení; řešení čištění vnitřního prostředí dioramat) 2016

 

Členství v odborných radách a profesních sdruženích

  • Vedoucí Moravskoslezské a Olomoucké krajské sekce komise konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR
  • Členka výboru Komise Konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR

 

Pedagogická činnost

– asistentka na Slezské univerzitě v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě, Ústavu Historie a muzeologie – praktická výuka a cvičení v laboratořích muzejní konzervace (2009–2011)

 

Bibliografie

Studie a materiály

 

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta a ŠIMČÍK, Antonín. „Possibilities of insecticide methods for library and museum collections with the use of a multifuntional vakuum chamber and  an oxygenless box“ project. In: Problems connected with keeping and conservation of collections in museums. Szreniawa 2010, s. 210–219.

 

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta, NEUVIRT, Jiří, AULICKÝ, Radek, FIBICHOVÁ, Irena, FRANCL, Jan, SOVA, Milan, POLIŠENSKÝ, Jiří a ŠIMČÍK, Antonín. Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu. In:  Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008. Martin 2008, s. 46–52.

 

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta, KOUDELOVÁ, Jana a ŠIMČÍK, Antonín. Kontribuční roubená sýpka z Heřmanic – historie a současnost jedné památky. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2007, s. 26–38.

 

Drobné články, zprávy

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta, KOUDELOVÁ, Jana a ŠIMČÍK, Antonín. Netoxické ošetření dřevěnic. Revue časopisu Střechy, fasády, izolace. Listopad 2007, roč. 5, s. 58–60.