ČeskyEnglish

Mgr. Eva Kuminková (Románková), Ph.D.

ODBORNÝ PROFIL PRACOVNÍKA

 

Funkce v instituci

 • náměstek ředitele pro odbornou činnost, metodický pracovník pro tradiční lidovou kulturu

 

Odborné zaměření

 • tradiční lidová kultura, nemateriální kulturní dědictví, identita

 

Vzdělání (VŠ)

 • Mgr. – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav Evropské etnologie, obor Etnologie – Anglický jazyk a literatura (2009)
 • Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav Evropské etnologie, obor Etnologie (2017)

 

Zahraniční pobyty

 • 2005–2006      výměnný program Erasmus – University of Bristol, Velká Británie

 

Muzejní práce

 • Koordinace tvorby nového areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Kolibiska (od roku 2016 nadále)
 • Spolupráce na stálé expozici Valašská dědina, opravdu zmizelý svět – Valašské muzeum v přírodě, spolu s Radkem Bryolem, Šárkou Kramolišovou, Petrem Liďákem, Vojtěchem Bajerem a Jiřím Ptáčkem (2016)
 • Výstava Na krála, matičko, na krála! Samostatná putovní výstava s tištěným průvodcem (2014), Národní ústav lidové kultury
 • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

 

Členství v odborných radách a profesních sdruženích

 • 2015–dosud    členka Komise pro tradiční lidovou kulturu – kategorie A
 • 2015–dosud   místopředsedkyně Poroty pro udělování Cen Ministerstva kultury v oblasti zájmových uměleckých aktivit (Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru)
 • 2014–dosud    členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMP
 • 2012–dosud    členka Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • 2012–dosud    členka Etnografické komise Asociace muzeí a galerií
 • 2011–dosud    členka hlavního výboru České národopisné společnosti, pověřenec pro mezinárodní vztahy
 • 2010–dosud    vedoucí Etnografické sekce Rady pro Valašský odzemek

 

Pedagogická činnost

 • Přednášky v rámci předmětu ETMB68: UNESCO a ochrana nehmotného kulturního dědictví, Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (podzim 2013, jaro 2016)
 • Přednášky o jízdě králů na jihovýchodní Moravě pro základní a střední školy v Kunovicích, Hluku a Strážnici (9x v letech 2012–2013) a studenty Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí (2013).

 

 

Bibliografie


Samostatné publikace a kapitoly v knize

ROMÁNKOVÁ, Eva. Odkaz tradiční lidové kultury jako zdroje lokální, regionální a osobní identity.  Vztah mezi muzeem a společenstvím. In: TICHÁ, Jana (ed). Muzeum a identita: Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016, s. 12–17.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Na krála, matičko, na krála! Výstava o jízdě králů na Slovácku. Průvodce výstavou. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Výroční obyčejový cyklus na Rusavě. In: Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro obec Rusavu, 2011, s. 97–104. Vlastivědná knihovna moravská.

 

 

Studie a materiály

ROMÁNKOVÁ, Eva. Od národního hnutí k folklorismu: proměna lidového oděvu v Evropě v 19. a 20. století. Národopisná revue 3, 2016, s. 179–190.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Etika a zkušenosti UNESCO. Národopisný věstník. 2014, 73(2), s. 56–61.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů. In: DOKOUPIL, Lumír, Jakub IVÁNEK, Petr KADLEC a Svatava URBANOVÁ. Valašsko: historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 62–78.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Valašský odzemek: současnost tance a stoletá cesta jeho novodobého vývoje. Folia Ethnographica. 2014, 48(2), s. 47–63.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. K otázkám etnologické terminologie a metodiky tvorby dvojjazyčného etnologického slovníku. Národopisná revue. 2012, 22(4), s. 264–274.

 

PIJÁČEK, Jan a Eva ROMÁNKOVÁ. The Implementation of the 2003 UNESCO Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic and the Ride of the Kings in South-Eastern Moravia. In: 2012 ICCN General Assembly: The Current Status of Implementation of the UNESCO 2003 Convention at Local Government Level and Its Contribution for Sustainable Local Development. Gangneung: ICCN, 2012, s. 25–36.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Local Governments and Voluntary Village Societies: Best Practices of Cooperation in Czech Villages. In: 2011 ICCN Thematic Workshop How Partnership between Local Governments, NGOs and Volunteers May Have Positive Impact on ICH Safeguarding Activities And Local Development. Gannat: ICCN, 2011, s. 121–133.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Dožínky v proměně času. Valašsko. 2009, 22(1), s. 16–19.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Význam a funkce výročních obyčejů v činnosti spolku, jednotlivce a lokálního společenství (na příkladu dvou jihovalašských obcí). Národopisný věstník. 2008, 67(2), s. 9–25.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Matka, babička a kmotra – tři ženy v dětském světě. Národopisný věstník2007, 66, s. 74–82.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Masopustní tradice v obcích Valašská Senice a Francova Lhota. Museum vivum. 2006, 2, s. 79–93.

 

 

Drobné články, zprávy

ROMÁNKOVÁ, Eva. Ohlédnutí za devadesáti lety folkloru, zvyků a krojů na Valašsku. In: Rožnovské slavnosti 2015. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015, s. 60–63.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Zpráva o zahraniční spolupráci České národopisné společnosti v letech 2011–2014. Národopisný věstník, 2015, 74(1), s. 115–116.

 

BRYOL, Radek a Eva ROMÁNKOVÁ. 27. konference AEOM v Norsku. Museum vivum. 2014/2015, 10, s. 128–135.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Jana Tichá: Gloria, gloria, gloria, aby ta trnečka rodila... Jaro na Rožnovsku. Výroční zvyky a slavnosti. Národopisný věstník. 2014, 73(1), s. 101–103.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Valné shromáždění České národopisné společnosti a konference Válka pohledem etnologie. Národopisná revue. 2014, 24(4), s. 331–332.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Na dobrej cestě. Remeslo, umenie, dizajn. 2014, 3, s. 54–55.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Promocija tradicionalne ljudske kulture na češkem. In: Promocija nesnovne kulturne dediščine. Ob deseti obletnici Unescove Konvencije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2014, s. 71–77.

 

DRÁPALA, Daniel a Eva ROMÁNKOVÁ. Czech Ethnological Society. Národopisná revue 2013, 23(5), s. 89.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Czech Traditional Culture and the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Národopisná revue. 2013, 23 (5), s. 76–79.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Registr osvědčených postupů UNESCO aneb cesty k efektivní ochraně nemateriální kultury. In: XX. MDFF Kunovské léto – programový sborník. Kunovice: Občanské sdružení Kunovjan, 2013, s. 12.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic. Národopisná revue. 2013, 23(5), s. 80–81.

 

ONDRUŠOVÁ, Vlasta a Eva ROMÁNKOVÁ. Jízda králů v UNESCO. Malovaný kraj. 2012, 48(1), s. 17.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Česká národopisná společnost členem Poradního orgánu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Český lid. 2012, 99(2), s. 236–239. 

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Česká národopisná společnost na 4. valném shromáždění a konferenci ICCN. Národopisný věstník 2012, 71(2), s. 104–107.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Zpráva o účasti České národopisné společnosti v Poradním orgánu UNESCO. Národopisný věstník, 2011, 70(2), s. XVII–XX.

 

ROMÁNKOVÁ, Eva. Festival Folklore Bizian. Národopisná revue. 2002, 12(4), s. 230.

 

 

Redakční činnost

ROMÁNKOVÁ, Eva (ed). Uchováno budoucím generacím: devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015.

 

Další

 • Organizace odborných seminářů a konferencí
  • 2012–dosud    Národní ústav lidové kultury ve Strážnici – vedoucí týmu zpracovávajícího česko-anglický etnologický slovník
  • 2011–2014     zástupce Ministerstva kultury ČR na Generálním shromáždění a v Mezivládním výboru Úmluvy pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO
  • 2011           zmocněnec České národopisné společnosti v Poradním orgánu Mezivládního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Pozice: posuzovatel nominací do světových seznamů nemateriálního kulturního dědictví UNESCO