ČeskyEnglish

Materiály

1. POSUDKY CET ÚTAM AV ČR

Stavebně-technické hodnocení stavu dřevokazného poškození roubených stěn

Zjištění aktuálního stavu vybraných roubených stěn

 

2. OTOPNÁ ZAŘÍZENÍ A KOMÍNY

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm řešilo v letech 2015–2016 na platformě Metodického centra pro muzea v přírodě problém funkčnosti historických otopných zařízení a komínů. Na základě archivní dokumentace byly nejprve zhodnoceny odchylky mezi zdokumentovaným stavem v terénu a muzejními rekonstrukcemi, které proběhly v 60. – 80. letech 20. století. V některých případech byly v těchto dobách topeniště a otopná zařízení stavěna podle starších analogií nebo z jiného materiálu či s jinými stavebními detaily. Na základě odborných posudků od předních znalců na tuto problematiku byly definovány kompromisní požadavky na funkčnost, požární bezpečnost a zároveň maximální zachování původní historické podoby konstrukcí. Jako příklad mohou posloužit tyto materiály i pro další instituce.

 

Znalecký posudek - Rožnovská radnice

Znalecký posudek - Kovárna z Lutoniny

Znalecký posudek - Obytné stavení z Nového Hrozenkova č. 10

Znalecký posudek - Štůralova usedlost

Znalecký posudek - Stánisko - dům z Karolinky - Rákošové

Znalecký posudek - Škola z Velkých Karlovic - Miloňova

Znalecký posudek - Chalupa z Velkých Karlovic - Miloňov

Znalecký posudek - Obytné stavení z Jezerného č. 38

Dodatek ke znaleckým posudkům 

 

3. AKUSTICKÁ DETEKCE DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

 

4. Plísně na malovaném nábytku

Srovnání výskytu plísní a jejich ošetření na polychromovaném nábytku ze sbírek VMP