ČeskyEnglish

Knihovna

Filtrovat:   Řadit dle autora: sestupně

, .

Muzeum tajícího sněhu. Rozvažování o rožnovském skanzenu. Kulturní tvorba. 1967, 5, č. 20, s. 6-7.

, .

Na výlet do Rožnova pod Radh. za památkami lidové kultury. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1971.

, .

Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha: L. J. Čech, 1895.

, .

Průzkum napadení objektů a sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dřevokazným hmyzem a houbou. Muzejní a vlastivědná práce. 1980, 18, č. 1, s. 13-22.

, .

Valašské museum v přírodě chce zřídit musejní spolek v Rožnově p R. Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci. 1912, 29, s.92.

, .

Valašské muzeum čtyřicetileté. Rožnovský zpravodaj. 1965, červenec, s. 8-9.

, .

Valašské muzeum v přírodě. Průvodce. Malé tisky. Sv. 5. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1973.

(EK.), .

Padesát let Valašského muzea v přírodě v Rožnově. Nové Valašsko. 28. 5. 1975.

BALÁŠ, Emanuel.

K problematice zřízení muzea vesnických staveb v Československu. Český lid. 1961,68, s. 212-219.

BÁRTA, O..

O moderní koncepci rožnovského skanzenu. Věda a život. 1970, 15, s. 266-269.

BARTOŠOVÁ, Dana.

Výsledky orientačního průzkumu fauny v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v roce 1985. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rož

BEČÁK, Jan Rudolf.

O rožnovském skanzenu. Výtvarná práce. 1967, 15, č. 10, s. 2.

BEČÁK, Jan Rudolf.

Valašské muzeum v přírodě v jubilejním roce. Rožnovský zpravodaj. 1967, květen, s. 12-13.

BEČÁK, Jan Rudolf.

Valašské muzeum v přírodě. Muzejní a vlastivědná práce. 1969, 7 (77), č. 3/4, s.

BENEŠ, Josef.

Národopisná muzea v přírodě jako naléhavý problém naší společnosti. Olomouc: Vlastivědný ústav, 1967.

BRANDSTETTROVÁ, Marie.

ed. Agricultura Carpatica: Sborník referátů přednesených na konferenci v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981, 97 s.

BRANDSTETTROVÁ, Marie.

Expozice provozu zemědělské usedlosti ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 129-135.

BRANDSTETTROVÁ, Marie, LANGER Jiří.

Věrohodnost a pravdivost prezentování lidové kultury v expozicích muzea v přírodě. Národopisné aktuality. 1980, 17, s. 321-327.

BRANDSTETTROVÁ, Marie.

Zpracování ovoce na Valašsku a prezentace tohoto jevu v podmínkách Valašského muzea. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. 1981, č. 1, s. 59-67.

BUREŠ, Pavel.

ed. Lidové stavby Moravy a Slezska. Praha: Foibos, 2013. ISBN 978-80-87073-72-8.

BUZEK, Ladislav.

Faktor zvaný člověk v muzeu v přírodě. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 84-87.

BUZEK, Ladislav.

Valašská dědina. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1974. 31 s.

BUZEK, Ladislav, LANGER Jiří.

Valašské muzeum. Oživené chalupy a lidé. Ostrava: Profil, 1975.

CHOLUJ, Dominik.

Múzeum ľudovej architektury na Kysuciach. Pamiatky a príroda. 1975, č. 3, s. 40.

CVIKLOVÁ, Helena.

Valašská dědina. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2008. ISBN 978-80-87210-20-8.

CVIKLOVÁ, Helena. Valašské muzeum a děti. In: Acta musealia Suplementa 2007: Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20.-21. března 2007. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, s. 59-61. ISBN 978-80-87130-01-8. 

CVIKLOVÁ, Helena.

Živý dům. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 12-15.

CZAJKOWSKI, Jerzy.

Živé muzeum? In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 15-24.

DRÁPALA, Daniel.

Idea živého muzea na prahu 3. tisíciletí. In: CIMA XIV. International Congress of Agricultural Museums. Rožnov pod Radhoštěm:Valašské muzeum v přírodě, 2004, s. 155-157.

DRÁPALA, Daniel.

K poslání muzeí v přírodě při prezentaci tradiční lidové kultury. In: Museum vivum.Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 7-14.

DRÁPALA, Daniel.

Muzea v přírodě – prostředník mezi lidovou kulturou a školou. In: Lokálna a regionálna kultúra po roku 1989. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1998, s. 7-16.

DRÁPALA, Daniel.

Muzea v přírodě v systému prezentace tradiční lidové kultury. In: Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.-16. března 2006. Strážnice: Národní ústav lido

DRÁPALA, Daniel.

Valašské muzeum v přírodě na prahu třetího milénia. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 27-44.

DRÁPALOVÁ, Lenka.

Dřevěné městečko. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2008.ISBN 978-80-87210-00-0.

DRÁPALOVÁ, Lenka.

Transfer textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 267-270.

DÚBRAVEC, Stanislav.

Problémy hodnoty ľudovej architektúry v múzeách v přírode a in situ so zameraním na urbanistické a architektonické hodnoty objektu. Ochrana pamiatok. 1971, č. 9, s. 169.

FIALA, Jaroslav.

Museum valašské architektury v Rožnově. Zprávy památkové péče. 1957, 17, s. 160-162.

FIALA, Jaroslav.

Nová část Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Valašsko. 1967, 11, s. 77-81.

FIALA, Jaroslav.

O muzeích v přírodě. Valašsko. 1966, 10, s. 54-58.

FIALA, Jaroslav.

Připravujeme rozšíření valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Zprávy Krajského muzea v Gottwaldově. 1956, září/říjen, s. 7-9.

FIALA, Jaroslav.

Valašské muzeum v přírodě. Valašsko. 1959-1961, 8, s. 95­-97.

FIALOVÁ, Vlasta.

Bartošovo národopisné muzeum ve Zlíně. Naše Valašsko. 1947, 10, s. 88-89.

FROLEC, Václav.

Lidový obřad v muzeu v přírodě. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 30-36.

GELNAR, Jaromír.

Problémy fónické dokumentace folklóru v muzeích v přírodě. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 79-81.

GERYK, Ján.

Návrh na zriadenie múzea v prírode. Časopis Múzejnej slovenskej spoločnosti. 1931, 23, s. 46-49.

GESIERICH, Milan.

Provádění staveb ve valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2009, s. 67-69.

GESIERICH, Milan.

Vliv Technického útvaru na 21. století ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 45-48.

GRULICH, Tomáš.

Prezentace folklóru a obyčejů jako součást komplexní historicko-etnografické rekonstrukce. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 27-29.

HYČKO, Ján.

Prvá časť Múzea slovenskej dediny v Martine sprístupnená verejnosti. Múzeum. 1972, 17, s. 209.

J. PF, .

Budování muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Radostná země. 1962, 12, s. 30.

JAHNOVÁ, Milada.

Valašský kostelíček v Rožnově pod Radh. Naše Valašsko. 1943.

JAKOUBĚOVÁ, Vladimíra.

Prezentace tradičních lidových obřadů a zaniklých technologií – Dlaskův statek. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 21-32.

JANČÁŘ, Josef, SOUČEK Jan.

Instalace interiérů v muzeích lidových staveb. Národopisné aktuality. 1979, 76, s. 169.

JANČÁŘ, Josef.

Proměny prezentace lidové kultury v národopisných muzeích v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 15-20.

JARONĚK, Bohumír.

Valašské muzeum v přírodě – národopisná dědina v Rožnově p. R. In: Rožnovsko. Rožnov pod Radhoštěm: Klub českých turistů, [1932], s. 20-22.

JARONĚK, Bohumír.

Valašské muzeum v přírodě – národopisná dědina v Rožnově p. R. In: Valašsko a jeho výstava 1932. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1932, s. 27-28.

JARONĚK, Bohumír.

Valašské muzeum v přírodě – národopisná dědina. Věstník výstavy Valašska a moravskoslezského Pobeskydí v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 7. 1932, s. 1-2.

JARONĚK, Bohumír.

Valašské muzeum v přírodě. In: Almanach Valašského Roku. Rožnov pod Radhoštěm: vlastním nákladem, 1925, s. 15-18.

JARONĚK, Bohumír.

Zemědělské muzeum v Rožnově p. Radhoštěm. Naše Valašsko. 1931, 2, s. 35-37.

JARONĚK, Bohumír.

Živé muzeum Valašska. Naše Valašsko. 1929-1930,1, s. 31–36.

JARONĚK, Bohumír.

Živé muzeum Valašska. Naše Valašsko. 1932, 3, s. 66-69.

JAROŠOVÁ, Barbora.

Soukenická dílna – nový přírůstek ve sbírkách VMP. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 85-88.

JEŘÁBEK, Richard.

Skanzen? Národopisné aktuality. 1988, 5, s. 150.

JIŘIKOVSKÁ, Vanda.

Francouzská „ekomuzea“. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 124-128.

JOHNOVÁ, Helena.

K problémům československých muzeí v přírodě. Časopis národního muzea. 1961, 130, s. 203-217.

KANTÁR, Ján, TURZO Jozef.

Múzeum ľudovej architektúry. Martin: Osveta, 1972.

KANTÁR, Ján.

Oravská skupina stavieb v múzeu ľudovej architektury v Martine: hľadisko etnografické. Zborník Slovenského národného múzea­ – Etnografia. 1969, 10, s. 45.

KANTÁR, Ján.

Rezervácie a múzeá ľudovej architektury na Slovensku. Pamiatky a príroda. 1977, č. 2, s. 10.

KIRIPOLSKÁ, Anna.

Múzeum slovenskej dediny a kopriestor aktivizovaných foriem prezentácie tradičnej kultúry. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 41-46

KIRIPOLSKÁ, Anna.

Zkušenosti z prezentace folklóru v Muzeu Kysucké dědiny. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 61-65.

KIRIPOLSKÝ, Milan.

K problematike prezentácie pracovných zvykov v prostredí múzea v prírode. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 66-70.

KLADIVÍK, Eugen.

Banské muzeum v prírode. Príroda a spoločnosť. 1973, č. 25, s. 28.

KLADIVÍK, Eugen.

Výstavba Banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 105-110.

KOCOURKOVÁ, Anna.

Zkušenosti z aktivizačně – prezentačního experimentu v Muzeu kysucké dědiny v Nové Bystrici – Vychylovce. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 127-130.

KOLEVA, Penka.

Presentation of old-time technologies in the Ethnographical open-air museum Etara. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 47-50.

KORBAČKA, Jozef.

Budovanie banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici. Ochrana pamiatok. 1971, č. 9, s. 434.

KOTRBA, Miroslav.

Provozní útvar Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Museum vivum.Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 49-52.

KOUTNÁ, J..

Ze zkušeností průvodce v muzeu v přírodě. Muzejní a vlastivědná práce. 1979, s. 173.

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa.

Múzeá ľudovej architektury v prírode v slovenskej časti Karpát. In: Ľudová kultúra v Karpatoch. Bratislava, 1972, s. 239.

KOVÁŘ, F..

Rožnovský skanzen v centru pozornosti. Nové Valašsko. 3. 10. 1990, s. 5.

KOVÁŘŮ, Věra.

Valašské muzeum, Rožnov. Národopisné aktuality. 1967, 4, s. 42.

KRBA, Jan.

Soupis tradičních venkovských výrobních objektů ve správě muzeí ČSR. Rožnov pod Radhoštěm: Tiskové středisko konference Museum vivum I, 1985, 21 s.

KRIŠTEK, Igor.

Stav a problémy výstavby múzeí v prírode v Slovsnskej socialistickej republike. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s.

KROPÁČEK, František.

Zkušenosti Technického muzea v Brně z muzejní aktivace výrobně technických objektů v terénu. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 111-116.

KUBEŠA, Arnošt.

Dobudování Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. Muzejní a vlastivědná práce. 1964, 2, č. 2, s. 86-87.

KUBEŠA, Arnošt.

O výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. 1963, s. 63.

KUBEŠA, Arnošt.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1965, 6, s. 115-124.

KUBEŠA, Arnošt.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. Zprávy muzeí okresu Vsetín.[1962], s. 22-23.

KÜHN, František.

Mizející tradiční okrasné a léčivé rostliny venkovských zahrad. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 48-58.

KULIŠŤÁK, Miloš.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. In: Moravskoslezské Pobeskydí. Brno: Moravské noviny, [1934], s. 24-25.

KUNZ, Ludvík.

Hudba a scénické výjevy v programové činnosti muzeí v přírodě. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 51-55.

LANGER, Jiří.

Aplikace zahraničních zkušeností. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 70-78.

LANGER, Jiří.

ed. Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981.

LANGER, Jiří.

Evropská muzea v přírodě. Praha: Baset, 2008. ISBN 80-7340-069-3.

LANGER, Jiří.

Experiment s lidovou stravou. Národopisné aktuality. 1975, 12, 327.

LANGER, Jiří.

Generační aspekt prezentace lidové výroby v muzeích v přírodě. In: Lidová výroba. Její dokumentace a prezentace. Sborník příspěvků z odborného semináře k životnímu jubileu etnografky Evy Urbachové v OVM Vsetín – 2. září 1994. Vsetín: Okresní v

LANGER, Jiří.

Koncepcia oravského regionálneho múzea ľudovej architektury. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1970, 11, s. 233.

LANGER, Jiří.

Mlýnská dolina. Průvodce návštěvníka muzejní expozice. Díl 1. Tomkův mlýn. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1983. 46 s.

LANGER, Jiří.

Nová koncepce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radh. Národopisné aktuality. 1974, 11, s. 333-334.

LANGER, Jiří.

O Valašském muzeu v přírodě. Kronikářská práce v okrese Vsetín. 1981, č. 2, s. 6-8.

LANGER, Jiří, SOUČEK Jan.

Problémy rozvoje muzeí v přírodě v Československu. Národopisné aktuality. 1980, 17, s. 1-10.

LANGER, Jiří.

Studium zemědělského dvora a otázky jeho prezentace. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 119-123.

LANGER, Jiří.

Uplatnění tradiční techniky ve společenských souvislostech. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 81-91.

LANGER, Jiří.

Valašské muzeum v přírodě. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. 1980, č. 2, s. 31-35.

LANGER, Jiří.

Vodní stavby a řemeslné dílny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1974, s. 292-294.

LANGER, Jiří.

Zahraniční trendy a zkušenosti s koncepcí expozic v muzeích v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 96-101.

LANGROVÁ, Jaroslava.

Pedagogická činnost ve Valašském muzeu v přírodě. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. 1980, č. 3, s. 24.

LANGROVÁ, Jaroslava.

Problematika pedagogické práce na Valašském muzeu v přírodě. In: Spolupráce muzeí a galerií se školami a mládeží. Praha-Teplice, s. 72-77.

LAUDOVÁ, Věra.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Panorama. 1976, č. 3, s. 12-15.

LEŠČÁK, Milan.

Včleňovanie progresívnych tradícií ľudovej kultury do systému socialistickej kultúry a do života pracujúcich. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 11-13.

LICHNER, Ján.

K problematike výskumu ľudovej architektúry. Zborník SÚPSOP. 1960, č. 1, s. 70.

LICHNER, Ján.

Martinské múzeum ľudovej architektúry v prírode. Projekt. 1970, č. 5-6, s. 232.

LIĎÁK, Petr.

Mlýnská dolina. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010. ISBN 978-80-87210-22-2.

LIĎÁK, Petr.

Účast řemeslníků na programech Valašského muzea v přírodě. In: Sborník příspěvků 15. veletrhu muzeí ČR. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2010,s. 8-10. 

LIPTAY, Jaroslav.

Miesto múzeí v prírode v systéme múzeí a pamiatkovej starostlivosti. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 25-33.

LUTHER, Daniel.

K problémom prezentácie folklórnych javov. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 37-44.

MAĆKOWIAK, Jan.

Jak pracowaly woly… In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 71-73.

MALÉŘ, Josef.

Rukodělná výroba v expozicích v přírodě. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 117-126.

MAŇÁK, Antonín, SOUČEK Jan.

Problematika zeleně a agrikulturních expozic ve strážnickém muzeu vesnice. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 68-74.

MARÁKY, Peter.

Skanzen na Kysuciach. Národopisné aktuality. 1975, 12, s. 156.

MASAŘÍK, J..

K historii skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnovský zpravodaj. 1971, červen, s. 1-2.

MATKULIAK, Karol.

Problémy prezentácie autentického folklóru a zvykov v Múzeu Oravskej dediny. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 61-65.

MEŠŠA, Martin.

Spôsoby a výsledky prezentácie folklóru v Múzeu ľudovej architektury Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 74-78

MICHALIČKA, Václav.

Rekonstrukce několika zaniklých technologií ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 58-64.

MIDURA, Franciszek.

Muzea v přírodě a dokumentace života rolníka. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 24-31.

MIHAĽ, J..

Ochrana ľudovej architektúry v Šarišskom múzeu v Bardejovských kúpeľoch. Pamiatky a príroda. 1971, č. 5-6, s. 26.

MIKUŠEK, Václav.

Norské peníze na Valašsku. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 77-84.

MIŠUREC, Zdeněk.

K otázce rozšíření rožnovského musea v přírodě. Zprávy Krajského muzea v Gottwaldově. 1958, s. 18-25.

MIŠUREC, Zdeněk.

Norské peníze na Valašsku. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 77-84.

MJARTAN, Ján.

Slovenský skanzen. Pamiatky a múzeá. 1956, č. 1, s. 27.

MRUŠKOVIČ, Štefan.

Slovensko-česká spolupráca vo vedecko-výskumnej a múzejno-expozičnej oblasti zameranej na ľudové staviteľstvo, tradičnú kultúru bývania a výstavbu Múzea slovenskej dediny v Martine. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 2003, 44, s

MRUŠKOVIČ, Štefan.

Zdȏvodnenie úlohy výstavby múzea slovenskej ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) při Slovenskom národním múzeu v Martine. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1965, 6, s. 5.

NOVÁKOVÁ, Milada.

Přemísťování jako jeden ze způsobů památkové péče o lidovou architekturu. Památky a příroda. 1976, 36, s. 10.

NOVÁKOVÁ, Milada.

Rožnovský skanzen v popředí zájmu. Památková péče. 1963, 23, s. 187-189.

NOVÁKOVÁ, Milada.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. Radh. Ostrava: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1964.

OČKOVÁ, Katarína.

Kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnost v Múzeu slovsnskej dediny. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 16-23.

OPRAVIL, Emanuel.

K možnostem archeobotanického výzkumu severovýchodní Moravy. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 42-47.

PAVELČÍK, J..

Nová instalace valašského muzea v přírodě. Valašsko. 1954, 3, s. 51-54.

PAVLIŠTÍK, Karel.

Amatérské folklórní soubory v aktivizačním programu muzea v přírodě. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 83-85.

PETRÁŠ, Milan.

K otázce liptovského skanzenu. Liptov. 1972, 2, s. 197.

PETRÁŠ, Milan, ZELEŇÁKOVÁ Anna.

Tradičná výroba rostlinných olejov na Slovensku. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 75-97.

PETŘÍKOVÁ, Magdalena.

Od písmenka k pohádce – lidová slovesnost v prostředí muzea v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 3.-4. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007-2008, s. 7-11.

PFAFFOVÁ, J..

Lidová architektura a budování muzea v přírodě. Časopis Slezského muzea. Ser. B. Vědy historické. 1961, 10, s. 115-120.

POLÁŠKOVÁ, E..

Investiční úkol pro dobudování muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově. 1960, s. 24-29.

POLONEC, Andrej.

Prípravy a počiatky výstavby múzea ľudovej architektúry v Martine. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1969, 10, s. 27.

POP, V..

Valašské muzeum v přírodě. Dřevěná kronika času. Nové Valašsko. 16. 2. 1970, s. 4.

PROCHÁZKA, Lubomír.

Tři jubilující muzea lidových staveb. Umění a řemesla. 1987, č. 3, s. 63-64.

PUŠKÁR, I..

Prvé regionálne národopisné múzeum v přírode na Slovensku. Vlastivedný časopis. 1966, č. 1, s. 46.

PYŠEK, Antonín.

Možnosti uchování ohrožených ruderálních společenstev v muzeích v přírodě. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 36-41.

ROKYTA, Jan.

Muzeum v přírodě, sdělovací prostředky a možnosti uplatnění folklóru. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 82.

ROUSOVÁ, Jiřina.

Valašské muzeum v přírodě. Věstník Národopisné společnosti Československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti při SAV. 1966, č. 3/4, s. 80-82.

RUTTE, Ladislav.

Projekt Bartošova národopisného musea v přírodě. Zlín: Tisk, 1946.

RYŠICOVÁ, Lenka.

Moderní dějiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1960-2005. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 9-26.

SEDLÁČKOVÁ, Marie.

Výsledky průzkumu vegetace Valašského muzea v přírodě. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 32-35.

SIEBEROVÁ, Ivana.

Prezentace folkloru a zvykosloví ve vlastivědném muzeu dr. Hostaše v Klatovech. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 55-58.

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta.

Péče o sbírky ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 53-60.

ŠIMŠA, Martin.

Vlčkova palírna z Lačnova – Nová expozice Valašského muzea v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 61-74.

SLOVÁKOVÁ, Mária.

Výstavba Múzea oravskej dediny v Zuberci. Pamiatky a príroda. 1979, č. 4, s. 11.

SMOLÍK, Luboš.

Aktivity klatovského muzea v letech 1990-2005 – Expozice lidové architektury v Chanovicích. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 59-6

SOUČEK, Jan.

Limitující faktory aktivizačních programů ze zvykosloví a folklóru. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 45-50.

SOUČEK, Jan, MÁČEL Otakar.

Od myšlenky k realizaci expozice lidových zemědělských staveb ve Strážnici. Národopisné aktuality. 1974, 11, s. 33-45.

SOUČEK, Jan.

První zkušenosti z aktivizačních programů Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 131-135.

SOUČEK, Jan.

Zkušenosti ze spolupráce muzeí a památkové péče. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 60-70.

ŠPÉT, Jiří.

Aktivizační činnost v muzeích. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 11-17.

ŠPÉT, Jiří.

Kultura „všedního dne“ a muzeum. In:Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 15-23.

ŠPÉT, Jiří.

Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 9-25.

ŠPÉT, Jiří.

Půlstoletí Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. Muzejní a vlastivědná práce. 1976, 14, s. 187.

ŠPÉT, Jiří.

Smysl a společenské potřeby aktivizační prezentace v muzeích. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 5-10. (šrz).

ŠTĚPÁN, Luděk.

Tradiční technika Chrudimska a Hlinecka. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 73-80.

ŠTĚTINOVÁ, .

Rožnovské hodiny. [Reportáž z Valašského muzea v přírodě]. Tvorba. 1985, č. 32, s. 12-13.

ŠTIKA, Jaroslav.

Agrikultura a její perspektivy v muzeu v přírodě. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 10-1.4

ŠTIKA, Jaroslav, LANGER Jiří.

Československá muzea v přírodě. Ostrava: Profil, 1989.

ŠTIKA, Jaroslav.

Die denkmalpflege und die Freilichtmuseum in den Tschechischen ländern. In: 8. Konference Svazu evropských muzeí v přírodě. Cardiff, 1978.

ŠTIKA, Jaroslav.

Folklór a obyčeje jako jedna z aktivit muzea v přírodě. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 18-26.

ŠTIKA, Jaroslav.

Museum vivum. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 25-31.

ŠTIKA, Jaroslav.

Nový muzejní areál v Rožnově. [Mlýnská dolina]. Nové Valašsko. 27. 4. 1983, s. 4.

ŠTIKA, Jaroslav.

Padesát let Valašského muzea v přírodě. Rožnovský zpravodaj. 1975, únor, s. 12-13; březen, s. 10–11; duben, s. 12–13; květen, s. 15–16; červen, s. 13-14.

ŠTIKA, Jaroslav.

Provozní a ilustrační problémy skansenu (ze zkušenosti muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm). Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1974, s. 282-291.

ŠTIKA, Jaroslav.

Stav a problémy výstavby muzeí v přírodě v ČSR. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 33-46.

ŠTIKA, Jaroslav.

Tradiční chov dobytka v muzeu v přírodě. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 98-103.

ŠTIKA, Jaroslav.

Valašské muzeum v přírodě, moje první „štace“. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 221-225.

ŠTIKA, Jaroslav.

Valašské muzeum v přírodě. Československý svět. 1988, 43, č. 7, s. 46-47.

STRÁNSKÁ, Drahomíra.

Národopisné muzeum v přírodě v Praze. Styl. 1936, č. 7, 137-141; 1937, č. 8, 133-137.

STRÁNSKÁ, Drahomíra.

Zprávy o museích a společnostech národopisných. Lidové stavby v přírodě při Národopisném museu v Praze. Národopisný věstník českoslovanský. 1929, 22, s. 299.

STROMŠÍK, Josef.

Experimentování v kultuře. Kulturní měsíčník. 1988, 6, č. 6, s. 7.

STROMŠÍK, Josef.

Služby návštěvníkům rožnovského skanzenu a jejich hlavní směry kulturně osvětového působení. Zborník Slovenského národné homúzea­– Etnografia. 1978, s. 295-298.

ŠUBERT, František Adolf.

Nordské muzeum a Skansen ve Stockholmě. Národopisný Sborník českoslovanský. Praha, 1900.

ŠUJANOVÁ, Oľga.

Sp?soby ochrany ľudovej architektúry vo vzťahu k jej trvanlivosti. Ochrana pamiatok. 1971, č. 9, s. 83.

ŠULEŘ, Oldřich.

Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010. ISBN 978-80-87210-23-9.

ŠULEŘ, Petr.

Autenticita – identita, aneb o potřebě užitečného napětí. Národopisné aktuality. 1980, 17, s. 73.

ŠULEŘ, Petr.

Postavené muzeí v přírodě ve struktuře současné muzeologie. In: LANGER, Jiří, ed. Rožnovská konference: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře 14.-16. 10. 1978. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979, s. 78-83.

TÁBORSKÝ, František.

Švédský příklad. Naše Valašsko. 1937-1938, 4, s. 65-66.

TETERA, Václav.

Ekologické problémy muzeí v přírodě s několika příklady z rožnovských expozičních areálů. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987,

TETERA, Václav.

Vývoj sortimentu ovocných dřevin na Valašsku. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 59-67.

TETERA, Václav.

Vznik a vývoj zemědělství ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Národopisné aktuality. 1984, 21, s. 247-258.

TICHÁ, Jana.

Roubený seník s kamenným sklepem z Nového Hrozenkova-Břežitá. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2009, s. 113-117.

TICHÁ, Jana.

Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 63-68.

TKÁČOVÁ, M..

Valašské muzeum v přírodě. Vlastivědné listy. 1976, 2, č. 2, s. 37-39.

TŮMA, Ondřej.

Archeopark Chotěbuz-Podobora. Průvodce pravěkou a raně středověkou lokalitou. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2012. ISBN 978-80-86696-27-0.

TURZO, Jozef.

Kysucko-podjavornícky region v Múze slovenskej dediny v Martine. Zborník Slovenského národného múzea­– Etnografia. 1976, 17, s. 31.

TVARŮŽEK, Josef.

Památné valašské stavby. Dolina Urgatina. 1950, 4, s. 31-32.

VAŘEKA, Josef.

Museum v přírodě jako forma tezaurace stavebních památek. Rožnov p. R. 3.-5. Listopadu 1975. Český lid. 1976, 63, s. 111.

VAŘEKA, Josef.

Nové záměry výstavby Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. In: Ľudová kultúra v Karpatoch. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1972, s. 259.

VESELSKÁ, Jiřina.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1925-2005. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005. ISBN 80-239-4462-2.

VESELSKÁ-ROUSOVÁ, Jiřina.

Několik poznámek k problematice skanzenových instalací. Český lid. 1969, 56, s. 119-120.

VLK, Radoslav.

Vozovna z Ostravice. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. I. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005, s. 75-78.

VOJANCOVÁ, Ilona.

Prezentace jevů lidové duchovní kultury v Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina. In: Museum vivum III: Materiály z konference konané 6.-8. 10. 1987. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1988, s. 56-60.

VOJANCOVÁ, Ilona.

Revitalizace památkové rezervace Betlém Hlinsko. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2009, s. 22-28.

VOJANCOVÁ, Ilona.

Zkušenosti s prezentací zvykosloví a folkloru. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2006, s. 33-40.

VONDRUŠKA, Vlastimil.

Dvě etapy zlepšování nářadí a zavádění strojů v tradičním zemědělství v Čechách v 19. století. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě,

VONDRUŠKA, Vlastimil.

Konference „Muzeum vivum“ (Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30. 9. 1983). Český lid. 1984, 71, s. 49-50.

VONTORČÍK, Jozef.

Možnosti uchovania tradičních plemen hospodársky chzvierat na Slovensku. In: Museum vivum II: Materiály z konference konané 8.-10. 10. 1985 Agricultura Carpatica IV. 1985. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1987, s. 114-118.

VOTRUBA, J..

Valašský skanzen v Rožnově p. Radh. Sloboda. 1966, 21, č. 11, s. 4.

VYDRA, Josef.

Ochrana lidových památek národopisných na Slovensku a systém muzeí v přírodě. Národopisný věstník československý. 1918, s. 33-38.

ZÁVADA, Antonín.

Prezentace techniky a technologie v expozicích muzeí v přírodě. In: Museum vivum I:1. konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 93-104.

ZÍBRT, Čeněk.

Valašské muzeum v přírodě. Český lid. 1928, 28, s. 154-159.

ZIPPELIUS, Adelhard.

Handbuch der europäischen Freilichtmuseen. Köln: Rheinland-Verlag, 1974.

ZUSKINOVÁ, Iveta.

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. ISBN 978-80-254-1008-0.

ZUSKINOVÁ, Iveta.

Skanzeny. Bratislava: Dajama, 2008. ISBN 978-80-89226-58-0.