ČeskyEnglish

Informace

 

 


Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR ve Valašském muzeu v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 12. ledna 2018 navštívili na svém výjezdním setkání zástupci Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR. Cílem byla prohlídka tří stálých expozic.

Pozdrav ze dvou významných evropských muzeí v přírodě

Vystoupíme-li z vlaku v nizozemském Arnhemu, ihned nás napadne, že na alibistických řečech o souvislosti kvality muzeí v přírodě a kvality společnosti možná něco bude.

Muzeum v přírodě The Pharaonic Village v Káhiře

The Pharaonic Village je neobvyklé muzeum v přírodě, které najdeme přímo v Káhiře na Jakubově ostrově, obklopeném řekou Nil.

Výstava Muzea v přírodě – za poznáním i odpočinkem

Český svaz muzeí v přírodě připravil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě. Prezentace pojednává na devíti bannerech o historii skanzenů v ČR se zahraničním přesahem.

Museum vivum XI, 2016

Připravované vydání sborníku Museum Vivum nabízí prostor k vyjádření zkušeností muzeí v přírodě a dalších institucí k problematice uplatnění výtvarného hlediska a aspektu estetiky v různých rovinách.

Archeologie živé vesnice

Interdisciplinární přístup k problematice lidového stavitelství je jedním ze základních předpokladů zdárné činnosti muzeí v přírodě v naší zemi. Jednou z předních metod je zcela přirozeně archeologie.

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Na problém návštěvnosti v prostředí galerií výtvarného umění před časem s nadhledem reagoval Mgr. Ondřej Chrobák z Metodického centra CENS při Moravské galerii v Brně, když situaci v českém muzejnictví srovnal se stravovacími zařízeními v naší zemi.  http://vimeo.com/66801468   Muzea v přírodě mají kromě významné funkce odborně-naučné už od své podstaty předurčenou také silnou funkci rekreační a...

V Kolíně proběhl pracovní seminář Aktualizace metodiky muzeí v přírodě

Dne 11. 11. 2014 se v prostorách Regionálního muzea v Kolíně uskutečnil pracovní seminář Aktualizace metodiky muzeí v přírodě, který uspořádal Český svaz muzeí v přírodě (ČSMP) spolu s Regionálním muzeem v Kolíně a Metodickým centrem pro muzea v přírodě.

Pracovní seminář Průvodce a návštěvník muzea v přírodě

  V rámci projektu „Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě“ se ve dnech 8. - 9. 9. 2014 uskutečnil pracovní seminář „Průvodce a návštěvník muzea v přírodě“. Realizátorem akce bylo Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM), záštitu převzal Český svaz muzeí v přírodě. První odpoledne proběhl workshop, kde si účastníci semináře společně s novými průvodci MVJVM mohli vyzkoušet...

Současná vesnice inspirací?

Prezentace lidové kultury v muzeích v přírodě se v posledním století stala významným způsobem zachování lidové stavební kultury navíc s rekonstrukcí největší možné míry dalších souvislostí. Jiným ze způsobů ochrany venkovského stavitelství a urbanismu je zřízení Vesnických památkových rezervací a zón, ochranných pásem či protekce jednotlivých objektů v původním prostředí.   I v těchto specifických...

Exkurze do polských muzeí v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě a Český svaz muzeí v přírodě ve spolupráci s polským svazem muzeí v přírodě – Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce připravilo čtyřdenní exkurzi do polských muzeí v přírodě.

Museum vivum XII, 2017

Kvalitativní hodnocení muzeí v přírodě se odvíjí zejména od preciznosti odborných koncepcí a jejich realizace v samotné expozici.