Aktuality

Museum vivum XI, 2016

Připravované vydání sborníku Museum Vivum nabízí prostor k vyjádření zkušeností muzeí v přírodě a dalších institucí k problematice uplatnění výtvarného hlediska a aspektu estetiky v různých rovinách.

Výstava Muzea v přírodě – za poznáním i odpočinkem

Český svaz muzeí v přírodě připravil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě. Prezentace pojednává na devíti bannerech o historii skanzenů v ČR se zahraničním přesahem.

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury

Institut lidového kulturního dědictví si Vás dovoluje pozvat na seminář Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury, který se uskuteční v termínu 6. a 7. listopadu 2015 v Trstěnici u Litomyšle.